version francaise                   versiune in romana                          english version 


MESAJE PRIORALE

2006 A.D. (888 A.T.)

Excelenta Sa Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU

Marele Prior Magistral al Romaniei

Mare Senesal de Onoare al Frantei


Mesaj Prioral

Apel

 

          Marele Priorat Magistral al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim (O.S.M.T.H.) susţine cu tărie demersurile făcute  de Arhiepiscopia Romano-Catolică pentru stoparea lucrărilor la edificiului « Cathedral Plaza » din vecinătatea Catedralei «Sfântul Iosif», din Bucureşti.

          Fideli principiilor afirmate de O.S.M.T.H., Cavalerii şi Doamnele Templului din Marele Priorat Magistral al României fac apel către toate oficialităţile din România pentru a lua măsuri împotriva profanării unui lăcaş de cult care reprezintă totodată şi un monument pentru capitală şi pentru ţara noastră. Considerăm că acest act de prigonire a fraţilor noştri şi surorilor noastre întru Hristos este o dovadă că cel rău doreşte să ne încerce încă o dată, folosindu-se de oameni adesea nevinovaţi şi inconştienţi că slujesc altcuiva decât lui Dumnezeu. Asemenea atitudini au fost posibile în perioada comunistă, când necredinţa era pusă la loc de cinste. Acum, când spunem că ne-am lepădat de satana şi ne-am recăpătat libertatea de a ne afirma public mărturia de credinţă, iată că apar momente în care acest lucru ne este îngrădit în spatele unor pereţi din beton, metal şi sticlă, parcă în dorinţa de a nu ne mai putea vedea Dumnezeu şi a nu ne mai poatea asculta ruga noastră. Asemenea construcţii au mai fost ridicate în Bucureşti, iar consecinţele s-au văzut asupra bisericilor din apropiere. Facem apel la toţi creştinii şi la toţi oamenii de bună credinţă indiferent de religia pe care o împărtăşesc să pună capăt acestui supliciu şi să protejeze aşa cum se cuvine Casa Domnului.

         Marele Priorat Magistral al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim va lua atitudine de fiecare dată, împotriva oricăror acţiuni îndreptate împotriva Bisericii creştine şi îndeamnă pe toţi la respect faţă de credinţa fiecăruia şi la toleranţă.

 

 

          Bucureşti, 26 septembrie 2006 A.D. (888 A.T.)

 

          Cav. Mare Cruce Dan Vasiliu, KGCTJ                                                  

          Marele Prior Magistral al României                            Monsenior Ilieş Sociu, Vicar Episcopal                      

                                                                                               Mare Capelan al Marelui Priorat Magistral al României

 

 

* * * * * * * * *

 

Cavalerii si Doamnele Marelui Priorat Magistral al Romaniei al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim au participat in numeroase randuri la manifestarile de solidaritate cu Biserica Romano-Catolica.

 

E.S. Cav. Dan Vasiliu KGCTJ

impreuna cu grupul de templieri

la Catedrala Sf. Iosif

 

 

 

 


Mesaj Prioral

 

Iubiţi fraţi şi iubite surori, Cavaleri şi Doamne ale Templului,

 

          Capitulul Internaţional organizat de Marele Priorat al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim la Bucureşti, în perioada 8-10 septembrie 2006, s-a bucurat de un real succes pentru noi. Marele Maestru al O.S.M.T.H., Alteţa Sa Eminentisimă Contele Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, a apreciat în mod deosebit realizările noastre, drept pentru care, începând cu anul 2007, Marele Priorat al României a primit statutul de Mare Priorat Magistral al O.S.M.T.H.. Aprecierile la superlativ nu au lipsit nici din partea delegaţiilor ţărilor participante: Marele Preceptorat al Americii de Nord, Marele Priorat al Angliei şi al Ţării Galilor, Marele Priorat al Franţei, Marele Priorat Magistral al Spaniei, Marele Priorat al Italiei, Marele Priorat al Germaniei, Marele Priorat al Olandei, Marele Priorat al Greciei, Prioratul Bulgariei, Prioratul  Magistral al Perului, Marele Priorat al Belgiei şi Marele Priorat al Portugaliei.

          Reuşita noastră confirmă încă odată că România poate fi un partener şi un tovarăş de încredere pentru orice ţară din lume şi poate demonstra oricând capacitatea de a construi şi a gestiona o structură aparţinând unui lanţ internaţional. Toţi invitaţii noştri au plecat în tarile lor unde vor duce mai departe mesajul că România este la înălţimea oricăror cerinţe internaţionale.

Iubiţi fraţi şi iubite surori, succesul ne aparţine tuturor şi meritul de a promova imaginea ţarii noastre în lume este al fiecăruia dintre noi. Împreună am construit până acum, împreună vom construi şi pe mai departe. Toţi aceia care au înţeles misiunea noastră şi a Ordinului nostru vor scrie şi vor rămâne în istorie asemeni marilor înaintaşi ai noştri care au făurit România de astăzi. Noi toţi, reuniţi sub drapelul Marelui Priorat al României ne constituim în astfel de momente adevăraţi ambasadori ai ţarii.

           Iubiţi fraţi şi iubite surori, doresc să vă adresez mulţumirile mele pentru faptul că aţi ales să construim împreună şi nu oricum, ci la un nivel ridicat de profesionalism şi dăruire faţă de idealurile O.S.M.T.H.. Doresc să mulţumesc Marilor Capelani al Marelui Priorat al României, Monseniorului Ilies Sociu şi Prim Preotului Dr. Daniel Zikeli, membrilor Marelui Consiliu şi Ofiţerilor care şi-au adus aportul la organizarea acestui eveniment, Cavalerilor şi Doamnelor Templului care au contribuit la amenajarea şi dotarea sediului Marelui Priorat al României şi tuturor care au fost cu gândul şi cu sfatul lor alături de organizatori. Doresc să remarc în mod deosebit contribuţia adusă de Ballivatul Transilvaniei şi să multumesc în mod cu totul special Coralei ARMONIA din Baia Mare care a concertat sub egida Marelui Priorat al Romaniei.

          Iubiţi fraţi şi iubite surori, din păcate, ca la orice eveniment de asemenea amploare, au fost şi o serie de deficienţe datorate lipsei de abnegaţie sau dezinteresului unor membri ai noştri. Dacă pentru toţi cei menţionaţi înainte mulţumirile se vor transforma în zilele ce urmează în mici recompense morale (imposibil de a se ridica la nivelul faptelor deosebite facute de ei), pentru cei care nu au fost şi nu sunt cu sfletul şi cu fapta alături de Ordin nu pot să le spun dacât să-şi găsească alt drum. În numele tuturor celor care sunt alături de Marele Priorat al României voi oferi fiecăruia în parte ceea ce merită.

          Idealurile Ordinului nostru sunt nobile şi noi am fost aleşi să le îndeplinim. Mai avem mult până când vom fi pe deplin conştienţi de misiunea încredinţată. Drumul spre desăvârşire stă însă înaintea noastră. Mai rămâne ca disciplina (pentru că facem parte dintr-un Ordin militar) să ne unească eforturile pentru a ne constitui într-o structură indestructibilă templieră. Călăuză nouă trebuie să ne fie mesajul atât de bine exprimat a unui monah, născut în religia iudaică şi convertit la religia creştină, părintele Nicolae Steihardt:

„ Am fost îndeajuns de nepriceput şi de rătăcit în beznă spre a cugeta – ceea ce pare întru totul conform cu învăţătura creştină – că se cere să dăm din puţinul nostru. Ba am mers şi până la a mă învoi cu ideea că din pilda celor doi bani aruncaţi de femeia văduvă în cutia darurilor (Marcu 12, 41-44; Luca 21, 1-4) reiese îndemnul de a da tot ce avem, toată avuţia noastră. ... Orb, neghiob şi strâmt la minte ce am fost şi ferecat în chingile bunului simţ celui mai lamentabil. Cum de mi-am putut închipui că Hristos – Dumnezeul Care a primit, să Se întrupeze şi să moară pe cruce aidoma celui mai nefericit şi mai ticălos dintre muritori, ne va cere să dăm din prisosul ori puţinul avutului nostru ori chiar avutul acesta întreg? Cum de ne-ar fi chemat la acţiuni atât de simple, de aparţinătoare acestei lumi, de posibile adică!  Paul Claudel nu ni-L definise oare pe Dumnezeu atribuindu-I grăirea: de ce vă temeţi? Sunt imposibilul care vă priveşte. Hristos, aşadar, aceasta chiar ne cere: imposibilul; să dăm ce nu avem.”

          Iubiţi fraţi şi iubite surori, să fim mândri de ceea ce am înfăptuit împreună dar, să nu ne lăsăm îmbătaţi de aburii succesului. Drumul nostru este abia la început iar delăsarea poate duce la anularea tuturor celor câştigate până acum. Structurile subordonate Marelui Priorat al României trebuie să-şi intensifice activitatea, să pregăteasca cum se cuvine aspiranţii la titlul de Cavaler sau Doamnă a Templului, să-şi stabilească şi să urmăreasca îndeplinirea menirii fiecaruia dintre noi de a practica caritatea, de a lucra în spiritul ecumenismului creştin şi de a practica apostolatul laic. Prin faptele noastre mulţumim lui Dumnezeu şi prin acţiunule noastre ne legitimăm ca demni soldaţi ai Domnului nostru Iisus Hristos. Apărarea Bisericii creştine trebuie să ne fie ţel şi ideal, iar ceea ce facem trebuie să ne înnobileze fiinţa şi să ne înalţe spiritul. Trebuie să fim uniţi, să lăsăm orgoliile la o parte, să iertăm atunci când există speranţa de a îndrepta aproapele nostru, să fim toleranţi, dar, să fim fermi în a apăra principiile cavalereşti şi ale Ordinului nostru şi să fim vigilenţi în a nu lăsa răul să ne dezbine şi să ne învrăjbească.

          Dacă răul, ignoranţa şi intrigile ne vor birui atunci alegerea nostră de către providenţa divină ca Templieri a fost greşită şi nu vom merita decât dispreţul generaţiilor ce ne vor urma.

 

          Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam !

 

13 septembrie 2006 A.D. (888 A.T.)

            Cav. Magnae Crucis Dan VASILIU - KGCTJ

            Marele Prior al României

 

ÇTop pf page


 

Mesaj Prioral

 

În pomul care dă roade, în acela dai cu piatra”

 

Iubiţi Cavaleri şi Doamne ale Templului,

 

Trăim, din păcate, într-o lume în care valorile nu-şi mai regăsesc locul, iar impostura, prostul gust, ura şi intoleranţa împreună cu tot ceea ce înseamnă non valoare se află la loc de cinste. În ţara noastră, greu încercată de tot felul de nenorociri de-a lungul istoriei, răul şi prostia se lăfăie deasupra neputinţei celor puţini care încearcă, prin puterile lor, să mai salveze ceva. Demnitatea umană este tot mai mult terfelită de către cei care doresc cu orice preţ să se îmbogăţească şi să-şi câştige faima prin denigrare şi dezinformare. Şi iată cum, în acest concert grotesc al celor ce cred că legea reprezintă bunul lor plac, Ordinul nostru, care a început să devină un pericol pentru cei care slujesc întunericului, începe să fie atacat direct sau indirect, încercându-se dezbinarea lui.

Iubiţi Cavaleri şi Doamne ale Templului, v-aţi alăturat idealurilor Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim cu inima şi cu dorinţa de a-l sluji şi prin el a-I sluji lui Dumnezeu. Deviza noastră ne obligă să fim tari în credinţă şi uniţi în acţiune. Aduceţi-vă aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel către Efeseni:

„In sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Imbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. 

Dar …, iubiţi Cavaleri şi Doamne ale Templului, nici exponenţii întunericului nu stau cu mâinile în sân. De aceea, lupta noastră trebuie să se dea în credinţă şi în speranţă, iar cuvântul şi fapta trebuie să ne fie spadă şi scut. Să fim uniţi şi să nu ne aplecăm urechea la uneltirile celui necurat – acesta este cuvântul de ordine. Să nu părăsim calea Dreptei Credinţe şi să ne arătăm demni de înaintaşii noştri – aceasta este calea de urmat.

 

Dumnezeu să ne întărească iar Duhul Sfânt să ne călăuzească.

 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam !

 

Atunci Isus i-a zis lui Petru:

"Pune-ţi sabia la locul ei;

căci toţi cei ce scot sabia,

de sabie vor pieri" (Matei 26:52).

29 iunie 2006 A.D. (888 A.T.)

            Cav. Magnae Crucis Dan VASILIU - KGCTJ

            Marele Prior al României

 

ÇTop pf page

 


 

 

Mesaj Prioral

 

Hristos a Înviat !

 

            Aceste zile, în care iubirea şi lumina divină sunt mai prezente ca oricând printre noi, v-au dat prilejul, vouă, Cavaleri şi Doamne ale Templului din Ballivatul Transilvaniei, să oferiţi celor din jur un plus de frumuseţe şi încântare prin împletirea dorinţelor voastre cu talentul şi dăruirea membrilor corului « Armonia » .

            Concertele de muzică sacră, oferite cu toată inima celor ce au avut privilegiul să le primească în sufletul lor, au dovedit că, dincolo de zădărnicia şi răutăţile lumii care ne înconjoară, aţi reuşit să vă ridicaţi şi să transmiteţi cu tărie mesajul nostru creştin. În fapt, nu aţi făcut altceva decât să vă declaraţi încă o dată vocaţia creştin ecumenică şi să păşiţi pe drumul apostolatului laic aşa cum v-aţi angajat la venirea voastră în Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim.

            Pentru toate acţiunile întreprinse şi pentru toată dăruirea de care aţi dat dovadă, vă mulţumesc în numele Marelui Priorat al României şi transmit toată admiraţia din partea Marelui Consiliu şi a structurilor subordonate. Acelor oameni minunaţi care, prin glasul şi măiestria lor, au încununat acţiunile voastre, le răspund cu aceeaşi iubire pe care ei v-au dăruit-o, iar celor ce nu sunt încă membri ai Ordinului nostru le confer calitatea de membri onorifici ai Marelui Priorat al Romaniei al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim.

            Mulţumind tuturor celor care v-au sprijinit şi, nu în ultimul rând, preacucernicilor Preoţi parohi care v-au gâzduit, vă doresc ca Duhul Sfânt să vă îndrume şi pe mai departe în toate întreprinderile voastre, iar credinţa voastră să vă întărească în Lumină şi Adevăr.

 

 

Bucureşti, 30 aprilie 2006 A.D. (888 A.T.)

 

            Cav. Magnae Crucis Dan VASILIU - KGCTJ

            Marele Prior al României

ÇTop pf page


 

Apel

 

            Iubiti frati si iubite surori, Cavaleri si Doamne ale Templului,

 

            Iata ca Sfintele Sarbatori ale Pastelui ne pun la incercare.

            Cu totii stiti ca prima din datoriile noastre, ca membri ai Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim este sa aparam credinta, Sfinta Biserica si civilizatia crestina.

            In aceste zile, una din bisericile semnificative din Bucuresti, monument istoric, risca sa devina, daca nu o amintire, un loc unde sfintele slujbe sa se desfasoare in conditii precare si cu teama ca lacasul sa un se darame. Este vorba de Catedrala “Sfantul Iosif” si cladirile Palatului Arhiepiscopiei Romano Catolice din Bucuresti. Prin aprobarea de catre primarie a unei constructii cu 4 subsoluri, parter si 19 etaje in imediata vecinatate a catedralei, aceasta risca cel putin soarta Bisericii Armene din Capitala. Ca si cand aceasta nu ar fi de ajuns, proprietarii constructiei au dat in judecata Arhiepiscopia Romano Catolica pentru ca s-a opus inceperii lucrarilor. Detalii puteti gasi la adresa www.catolica.ro .

            Iubiti frati si iubite surori, daca aveti cum ajuta la rezolvarea in bine a acestei situatii un ezitati sa contactati Cancelaria Marelui Priorat al Romaniei pentru a ne alatura eforturilor facute de I.P.S. Ioan Robu, Arhiepiscop si Mitropolit de Bucuresti. Oricum, in aceste zile, cand Domnul este mai aproape de noi, adresati rugaciunea voastra catre Bunul Dumnezeu pentru a lumina mintile si a calauzi actiunile celor ce se gasesc astazi in situatia de a face un asa mare rau. Totodata fac apel sa accesati adresa http://www.petitiononline.com/VideaNU/petition.html si sa semnati petitia on line.

            Iubiti frati si iubite surori, si pentru ca nu era de ajuns, iata ca tot aceste zile, ne aduc tristete in suflet afland de nedreptatea ce se face poporului roman si modul in care este incalcata vointa unui om care nu mai este printre cei vii. Este vorba de nesocotirea testamentului Marelui Mecena – Emanuil Gojdu. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane s-a alaturat celor ce au initiat Petitia electronica adresata autoritatilor Statului privind retragerea Ordonantei de Urgenta nr. 183/2005. Detalii le puteti gasi la adresa www.petitiononline.com/gojdu si pe site-ul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane.

            Fac apel la toti membrii Marelui Priorat al Romaniei sa sprijine aceste actiuni, amintindu-va ca o alta datorie a noastra este de a aparara pe cei nedreptatiti.

            Fie ca Duhul Sfant sa fie cu noi si sa ne intareasca, pentru ca impreuna, sa fim pavaza impotriva raului si nedreptatilor din jur.

 

Bucuresti, 18 aprilie 2006 A.D.

 

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU

Marele Prior al Romaniei

ÇTop pf page


 

Intampinand Sfanta sarbatoare a Pastelui

 

            Iubiţi fraţi şi iubite surori, Cavaleri şi Doamne ale Templului,

 

            Sărbătoarea Sfintelor Paşti, pe care ne pregătim să o întâmpinăm aşa cum se cuvine, ne îndeamnă la reflecţie. Am fost noi oare la înalţimea Celui ce S-a jertfit pentru noi? Am învăţat mai mult şi ne-am pregătit cu adevărat spre a-i sluji Lui? Am fost buni creştini şi am dat exemplul nostru celor din jur pentru ca ei să devină mai buni? Iată de ce doresc să vă readuc aminte o sintagmă rostită de Marele Capelan al Marelui Priorat al României Monseniorul Ilieş Sociu, Vicar al Arhiepiscopiei Romano – Catolice: “Credinţa fără fapte este moartă”

            Iubiţi fraţi şi iubite surori, doresc să vă readuc în minte despre felul cum descrie Biserica Ortodoxă  faptele de care este dator orice bun creştin a le face :

Faptele milosteniei trupeşti:

 1. A sătura pe cel flămând.

 2. A da de băut celui însetat.

 3. A îmbrăca pe cei goi.

 4. A găzdui pe cel străin.

 5. A cerceta pe cel bolnav.

 6. A cerceta pe cel din temniţă.

 7. A îngropa pe cel mort.

Faptele milosteniei sufleteşti:

 1. A întoarce pe cel rătăcit la calea adevărului şi pe cel păcătos la calea virtuţii cu duhul blândeţii şi al înţelepciunii.

 2. A învăţa pe cei neştiutori şi pe cei nepricepuţi.

 3. A da sfat bun celui ce stă la îndoială.

 4. A ne ruga lui Dumnezeu pentru aproapele nostru.

 5. A mângâia pe cei întristaţi.

 6. A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii la răbdare când sunt asupriţi, răsplătind răul cu binele.

 7. A ierta pe cei ce ne-au greşit.

            Şi pentru că ştiu că nu aţi dus lipsă de credinţă sunt deasemenea sigur că şi faptele voastre au fost pe măsura ei. Prin aducere aminte a acestor definiţii doresc să vă invit la o reflecţie asupra lor, nu numai la înţelesul lor „mot a mot” cât mai ales asupra a ceea ce ne revelează înţelegerea lor prin prisma virtuţilor creştine.

            Duhul Sfânt să fie cu voi, să vă întărească în credinţă şi să vă călăuzească paşii şi faptele voastre.

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006 A.D.

 

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU

Marele Prior al Romaniei

 

ÇTop pf page

 

 

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 

 

Ó Marele Priorat al Romaniei al OSMTH