ORDO  SUPREMUS  MILITARIS  TEMPLI  HIEROSOLYMITANI

 

 

 

 

 

MARELE PRIORAT AL  ROMANIEI

OBEDIENTA REGULARA DE PORTO

 

 


Cuvântul de salut al Marelui Prior al României

 

 

         

          Stimaţi invitaţi,

          Iubiţi Fraţi şi Surori,

 

         

          Ne aflăm astăzi în faţa unuia dintre cele mai importante evenimente ale Marelui Priorat al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, care urmează în mod firesc după ceremonia de consfinţire a Marelui Priorat al României ce a avut loc în data de 9 octombrie 2004. Asumându-ne în totalitate principiile enunţate în statutul internaţional al Ordinului, am încercat să dezvoltăm şi să dăm importanţa cuvenită fiecăruia dintre ele. Evoc în faţa domniilor voastre aceste principii la care toţi cei care aparţin Ordinului au subscris cu inima deschisă şi cu dorinţa de a le aplica cât mai bine în societatea românească pentru evoluţia sa morală şi spirituală:

·       Apărarea Credinţei, a Sfintei Biserici şi a Civilizaţiei Creştine;

·       Menţinerea prezenţei şi a influenţei creştine pe Pământul Sfânt şi extinderea ei în lume;

·       Punerea în slujba dezmoşteniţilor soartei, a săracilor şi a bolnavilor şi încurajarea şi promovarea activităţilor cu caracter umanitar şi caritabile;

·       Apărarea nevinovaţilor acuzaţi pe nedrept;

·       Edificarea spirituală a membrilor;

·       Alături de temele imperioase ale vocaţiei sale tradiţionale, Ordinul îşi propune, în egală măsură, realizarea recensămîntului, a restaurării, a întreţinerii şi a studierii monumentelor şi arhivelor care mărturisesc vechile principii şi angajamente asumate de Templu şi perenitatea sa spirituală. Încurajează, de asemenea, studiile istorice, heraldice, genealogice, filosofice şi religioase care tratează trecutul său, precum şi vocaţia şi spiritualitatea sa în prezent.

          Iată deci pentru ce am afirmat importanţa acestui prim simpozion care deschide calea unor întregi capitole de comunicări cărora Marele Priorat al României va încerca să le ofere cadrul adecvat de manifestare spre folosul societăţii civile.

            Stimat auditoriu, Marele Priorat al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, care se revendică moştenitor şi continuator legitim al tradiţiilor şi spiritului Ordinului Templului, vine astăzi în faţa domniilor voastre, oferind condiţiile unui veritabil forum de dezbateri, deschis tuturor celor fascinaţi de istoria cruciadelor şi de cultura acelor vremuri – un forum, în fond, destinat restaurării în societatea contemporană a spiritului cavaleresc de abnegaţie, de afirmare a dreptăţii şi adevărului, în orice condiţii, de sacrificiu de sine în slujba unor idei înalte ... valori, s-o recunoaştem, rare în lumea de azi.

          Pentru toţi este cunoscută fascinaţia pe care a exercitat-o Ordinul Templului în decursul istoriei şi în zilele noastre. Sunt, de asemenea, cunoscute şi numeroasele fenomene pe care le-a generat această fascinaţie, unele căzând în păcatul ridicolului. Am fost intrebat odată : “Pentru ce era nevoie de un Ordin pentru a promova principiile enunţate mai sus şi de ce nu o simplă fundaţie sau asociaţie?”. Aş încerca să răspund la această întrebare printr-o metaforă: “Pentru a studia şi înţelege comportamentul şi manifestările vieţuitoarelor mării nu este suficient să citeşti o mulţime de articole şi de lucrări pe această temă. Trebuie să te scufunzi în mediul lor, alături de ele, să înveţi un timp de la ele, şi abia atunci vei înţelege cu adevărat spiritul lor”. În acelaşi mod, membrii Ordinului nostru au deosebita şansă – desigur, mă exprim metaforic - de a trăi o secvenţă, o picătură din viaţa lor înveşmântaţi în ţinuta vechilor templieri, participând la ceremonii specifice şi astfel înţelegând mai bine esenţa filosofiei care le-a fost călăuză.

          Stimaţi invitaţi, iubiţi Cavaleri şi iubite Doamne ale Templului, simpozionul la care vom participa astăzi este un prilej de a ne manifesta prezenţa în societate şi de a ne afirma în postura de catalizator pentru toţi aceia care consideră importantă moştenirea lăsată de către Ordinul Templului, fie că ei sunt sau nu membri ai Ordinului nostru. Totodată, prin concentrarea ideilor expuse în lucrările prezentate acum şi pe viitor, ne vom constitui intr-o rampă de lansare a acestora către societate, numai aşa reuşind să ne atingem unul dintre scopurile care ne-au făcut să ne înrolăm în această veritabilă « armată » creştină, armata ale căror singure arme sunt cuvântul şi fapta.

          Doresc să fac precizarea că temele abordate şi conţinutul lucrărilor reprezintă exclusiv punctul de vedere al autorilor, Marele Priorat al României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim nefiind decât entitatea care a provocat şi a organizat acest eveniment. Discuţiile care vor însoţi fiecare lucrare vor da girul sau vor combate punctele de vedere prezentate.

          Stimaţi invitaţi, iubiţi Cavaleri şi iubite Doamne ale Templului, apropierea de Cunoaştere şi înţelegerea cât mai profundă a Adevărului fac ca oamenii să fie mai umani, mai sensibili faţă de nevoile celor din jur şi să-şi armonizeze comportamentul şi fapta în direcţia ameliorării suferinţelor celor năpăstuiţi de soartă. De aceea, intenţia noastră este de a permanentiza activitatea de cercetare şi de studiu a acestui veritabil fenomen - Ordinul Templului - precum şi tot ceea ce a avut sau are legătură cu el, prin constituirea Centrului de Studii Templiere, centru care va activa sub egida Marelui Priorat al României. Acesta va încerca să se transforme într-un veritabil forum, deschis atât membrilor noştri, cât şi celor care nu ne sunt membri, dar care au aplecare spre aceste subiecte, pentru ca împreună să încercăm să scoatem la lumină adevărata dimensiune a acestui magnific Ordin şi a implicaţiilor lui pentru istoria civilizaţiei umane, spre folosul întregii societăţi contemporane.

          Şi dacă tot ne aflăm în ajunul săvârşirii unei lucrări în care mintea şi sufletul fiecăruia sunt elementele principale ale înfăptuirii ei, vom dedica cele ce urmează celei mai mari sărbători a Ordinului Templului, Sărbătoarea Cincizecimii sau, cu alte cuvinte, Rusaliile. Fie ca Sfântul Duh să se pogoare şi asupra noastră, precum altădată asupra Apostolilor, şi să ne dea puterea de a duce la bun sfârşit cele începute!

          Doresc să le urez succes celor ce au depus efortul de a pregăti câte o lucrare şi îmi exprim părerea că astfel de întâlniri vor fi din ce în ce mai incitante şi vor avea o susţinere tot mai mare. Şi de ce nu, peste câţiva ani, să putem transforma acest eveniment naţional într-unul internaţional, în care România va avea rolul de promotor în acest domeniu.

 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam !

 

Bucureşti, 14 mai 2005 A.D. (887 A.T.)

 

 

          Cavaler Magnae Crucis Dan VASILIU

          Marele Prior al României

 

 


NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

Ó Marele Priorat al Romaniei al OSMTH