INDATORIRI   

 

      TREBUIE SĂ ŞTII, IUBITE FRATE/IUBITĂ SORĂ, CĂ ORDINELE ECVESTRE RELIGIOASE, INSTITUITE PENTRU APĂRAREA ŞI PROTEJAREA PRIN ARMELE LOR A CREŞTINILOR PROFESAU SOLEMN CELE PATRU VOTURI: DE ASCULTARE, DE CASTITATE, DE SĂRĂCIE ŞI DE APĂRARE A CREŞTINILOR. ASTĂZI, CAVALERUL ŞI DOAMNA TEMPLULUI SUNT  CHEMAŢI LA EXERCITAREA VIRTUŢILOR ŞI ÎNDATORIRILOR,  POTRIVIT STĂRII ACTUALE A ORDINULUI, GÂNDIRII ŞI NECESITĂŢILOR TIMPURILOR NOASTRE. IATĂ CE TREBUIE SĂ AFLI ACUM ÎN CELE CE URMEAZĂ:

 

1 – LUMEA CREŞTINĂ NU MAI ANGAJEAZĂ AZI „RĂZBOAIE SFINTE“, JUSTIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE RELIGIOS. DECI TU NU VEI FI CHEMAT SĂ APERI CU SPADA ÎN MÂNĂ, PE CÂMPUL DE LUPTĂ, RELIGIA CREŞTINĂ.

PE CÂMPUL DE LUPTĂ“, ÎNSĂ, TREBUIE SĂ CONSIDERI CĂ TE AFLI ÎN FIECARE MOMENT, CĂCI ÎN ORICE CLIPĂ TREBUIE SĂ FII GATA SĂ APERI RELIGIA CREŞTINĂ. DAR O VEI FACE PRIN FORŢA CUVÂNTULUI ŞI A EXEMPLULUI.

 

2 – NU ESTE ÎNSĂ SUFICIENT SĂ O APERI DOAR, ATUNCI CÂND EA ESTE ATACATĂ ÎN PREZENŢA TA, CI CAVALERUL TEMPLIER / DOAMNA TEMPLULUI TREBUIE SĂ FACĂ AŞA FEL ÎNCÂT RELIGIA CREŞTINĂ SĂ FIE IUBITĂ, APRECIATĂ, RESPECTATĂ ŞI TRĂITĂ PENTRU BLÂNDA ŞI LUMINOASA EI TOLERANŢĂ, PENTRU BUNELE EI OBICEIURI ŞI PENTRU CONDUITA CORECTĂ PE CARE EA O CERE.

RESPECTUL INALTERABIL PENTRU BISERICA CREŞTINĂ ŞI PENTRU VALORILE CREŞTINE, ATAŞAMENTUL SINCER FAŢĂ DE ADEVĂRURILE PE CARE ACEASTA NI LE TRANSMITE – ACESTEA SUNT TEMELIA ACŢIUNILOR CAVALERUI TEMPLIER / DOAMNEI TEMPLULUI.

 

3 – DACĂ, PRIN GREŞELI UMANE, SAU PRINTR-O ÎNŢELEGERE VINOVATĂ CU DUŞMANII RELIGIEI, CAVALERUL TEMPLIER / DOAMNA TEMPLULUI AR AVEA NEŞANSA DE A DEVENI COMPLICELE CELOR CE  DENIGREAZĂ CREDINŢA CREŞTINĂ, SAU DACĂ PRINTR-UN FALS ZEL AR SERVI FANATISMUL CARE ÎN FAPT O PROFANEAZĂ, ATUNCI ORDINUL TEMPLIER  NU-I VA ARĂTA DECÂT COMPĂTIMIRE.

 

4 – SUPUNEREA DATORATĂ ORDINULUI CONSTĂ ÎN RESPECTAREA FIDELĂ A REGULILOR CARE-L COORDONEAZA ŞI CARE-L CONDUC, ÎN RESPECTAREA CONDUCĂTORILOR ŞI A SUPERIORILOR, CARE AU DATORIA SĂ VEGHEZE LA RESPECTAREA NUMITELOR REGULI.

 

5 – FIE ÎN CELIBAT, FIE ÎN CADRUL VIEŢII FAMILIALE INSTITUITE PRIN TAINA CĂSĂTORIEI, ESTE NECESARĂ TRĂIREA ÎN CURĂŢENIE SUFLETEASCĂ, ÎN FIDELITATE CONJUGALĂ ŞI ÎN RESPECTAREA REGULILOR CREŞTINEŞTI DE CONVIEŢUIRE ÎN SÂNUL FAMILIEI.

 

6 – ESTE DE DATORIA PĂRINŢILOR SĂ FIE UN EXEMPLU DE CONDUITĂ MORALĂ CREŞTINEASCĂ ŞI FAŢĂ DE COPII CĂRORA TREBUIE SĂ LE DEA O EDUCAŢIE CUVENITĂ.

 

7 – IDEALUL CAVALERULUI / DOAMNEI TEMPLULUI ESTE SĂ SE BUCURE ŞI DE BUNURILE MATERIALE CA DE UN DAR AL PROVIDENŢEI DIVINE ŞI, CA ATARE, SĂ LE FOLOSEASCĂ NU CA PE UN SCOP AL VIEŢII LOR, CI CA MIJLOC CARE ÎI AJUTĂ SĂ FIE BUNI SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU ŞI GENEROŞI FAŢĂ DE CEI LIPSIŢI.

 

8 – TOATĂ PERIOADA DE PREGĂTIRE PRIN CARE AI TRECUT PÂNĂ ACUM A FOST UN PRILEJ DE A TE  DESĂVÂRŞI ŞI DE A ÎNVĂŢA. IAR PENTRU TOT CEEA CE AI TRĂIT ALĂTURI DE NOI ŞI PENTRU CEEA CE VEI TRĂI DE ACUM ÎNAINTE ÎŢI VOM CERE SĂ PĂSTREZI DISCREŢIA, PENTRU CA ADVERSARII CREŞTINĂTAŢII ŞI AI ORDINULUI NOSTRU SĂ NU CAPETE NOI PUTERI PRIN DEZVĂLUIRILE TALE. TU TREBUIE SĂ TE PREGĂTEŞTI ÎN CONTINUARE PENTRU A PUTEA LA UN MOMENT DAT SĂ FII AUTORIZAT SĂ REPREZINŢI ORDINUL ÎN PUBLIC.

 

9 – ORDINUL SUPREM MILITAR AL TEMPLULUI DIN IERUSALIM – DEDICAT BINELUI UMAN ÎN GENERAL ŞI AJUTORĂRII CELOR NECĂJIŢI –  PRETINDE FIECĂRUI CAVALER AL / FIECĂREI DOAMNE A TEMPLULUI SĂ ÎŞI ADUCĂ PROPRIA CONTRIBUŢIE LA ATINGEREA ACESTOR OBIECTIVE.

FIECARE TREBUIE SĂ DEVINĂ UTIL – ÎN MĂSURA ÎN CARE ÎI PERMIT STAREA MATERIALĂ ŞI ÎNZESTRAREA DE CARE SE BUCURĂ. TREBUIE SĂ FII CONŞTIENT CĂ INACTIVITATEA ESTE O VINĂ.

LOCUL TĂU ÎN LUME A FOST MARCAT DE CĂTRE PROVIDENŢĂ. ÎNDEPLINEŞTE-ŢI DECI CU SÂRGUINŢĂ ÎNDATORIRILE, LUCRÂND  ŞI PENTRU FERICIREA CELORLALŢI, ŞI DOAR AŞA VEI PROGRESA CĂTRE PROPRIA PERFECŢIUNE.


 

 

ÇTop pf page

 

 

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 

 

Ó Marele Priorat al Romaniei al OSMTH