Lumină din lumină
Curs de introducere în Sfânta Scriptură
pr. Iosif Bisoc OFMConv

preluat de pe www.profamilia.ro, achizitionare: 12.09.2003; sursa: Editura Serafica

 

CUPRINS

 

Introducere

Capitolul 1 - Canonul Sfintei Scripturi: Vechiul şi Noul Testament

Capitolul 2 - Importanţa limbilor în care Sfânta Scriptură a fost scrisă

       1. Limba ebraică

       2. Limba aramaică

       3. Limba greacă

Capitolul 3 - Importanţa traducerii Sfintei Scripturi

       1. Septuaginta

       2. Targum

       3. Vulgata

       4. Alte traduceri făcute în primele secole ale Bisericii

       5. Traduceri în limbile moderne

Capitolul 4 - Vechile manuscrise şi critica textului

       1. Introducere

       2. Vechiul Testament

       3. Noul Testament

Capitolul 5 - Moduri de interpretare a textului în Sfânta Scriptură

       1. Istoria interpretării Sfintei Scripturi

       2. Diferite tehnici literare folosite pentru studiul Sfintei Scripturi

                2. 1. Critica izvoarelor

                2. 2. Critica formelor

                2. 3. Critica redactării

       3. Diferite alte tehnici folosite

                3. 1. Critica istorică

                3. 2. Critica religiei

                3. 3. Critica sociolgică

                3. 4. Critica feministă

                3. 5. Critica eliberării

Capitolul 6 - Istoria Vechiului Testament

Capitolul 7 - Geografia lumii biblice

       1. Întroducere

       2. Popoare

       3. Triburi

       4. Locuri geografice

       5. Oraşe

       6. Detalii geografice

Capitolul 8

- Constituţia dogmatică despre Revelaţia divină

       Introducere

       Capitolul I: Revelaţia

       Capitolul II: Transmiterea revelaţiei divine

       Capitolul III: Inspiraţia divină şi interpretarea Sfintei Scripturi

       Capitolul IV: Vechiul Testament

       Capitolul V: Noul Testament

       Capitolul VI: Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii

- O exegeză a Constituţiei asupra Revelaţiei divine

       Introducere

       Capitolul I: Revelaţia

       Capitolul II: Transmiterea revelaţiei divine

       Capitolul III: Inspiraţia divină şi interpretarea Sfintei Scripturi

       Capitolul IV: Vechiul Testament

       Capitolul V: Noul Testament

       Capitolul VI: Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii

Capitolul 9 - Inspiraţia

       1. Înţelegerea sensului teologic al inspiraţiei la lumina misterului mântuirii

       2. Inspiraţia privită drept cuvânt uman

       3. Autorii inspiraţi

       4. Cărţile inspirate

       5. Diferenţe între limbajul vorbit şi limbajul scris

       6. Operele literare

       7. Efecte sau urmări ale acţiunii inspiraţiei Duhului Sfânt

       8. Declaraţiile Magisteriului bisericesc

Capitolul 10 - Isus Cristos centrul întregii Sfintei Scripturi

       1. Izvoarele iudaice

       2. Izvoarele romane

       3. Vechiul Testament

                 3. 1) Profeţii

       4. Noul Testament

                 4. 1) Evangheliile apocrife

                 4. 2) Evangheliile canonice

                 4. 3) Qumran

                 4. 4) Isus Cristos ca centru al Sfintei Scripturi

Capitolul 11 - Sfânta Scriptură în lumea contemporană

       1. Dumnezeu în Sfânta Scriptură este Tată şi Mamă

       2. Cum să interpretăm violenţa în Sfânta Scriptură

       3. Dumnezeu a abandonat pe poporul său?

       4. Noul Testament este mai bun decât Vechiul Testament?

Capitolul 12 - Un studiu asupra modului de aplicare a cuvântului lui Dumnezeu în evenimentele vieţii actuale
Abrevieri şi sigle

 


 

Introducere

"În veac, Doamne, cuvântul tău e statornic în ceruri.
Din neam în neam adevărul tău:
ai întemeiat pământul şi rămâne (...).
Făclie pentru paşii mei e cuvântul tău
şi lumină pentru cărările mele
".
(Ps 119,89-90.105)

 

    Începând cu aceste cuvinte ale psalmistului ni se deschide un drum larg şi vast în înţelegerea mesajului pe care Dumnezeul creatorul cerului şi al pământului (cf. Gen 1) îl oferă omului prin intermediul cărţilor sacre, inspirate şi dătătoare de viaţă care se găsesc adunate sub un singur titlu Biblia [1].

Fără ca cineva să fi deschis vreodată această carte pentru a o citi sau cel puţin din curiozitate, se ştie că ea este o carte sfântă atât pentru creştin cât şi pentru evrei, în ceea ce priveşte o parte din Vechiul Testament şi că musulmanii găsesc în ea o parte din credinţa lor. În acest caz ce este Sfânta Scriptură sau Biblia? O adunare de povestiri din trecutul istoriei omenirii care ulterior au fost transformate în mit şi credinţă? O confluenţă de ideii religioase care provoacă admiraţie şi contradicţie? O încercare a omului de a-şi da răspunsuri privitor la existenţa sa şi a lui Dumnezeu? De ce o aşa mare importanţă dată unor cărţi care au o vechime care cuprind aproximativ 3850 de ani de istorie sacră?

     Pentru cei care cred în învăţăturile Sfintei Scripturi ea aduce neamului omenesc acea comunicare pe care Dumnezeu o dă oamenilor, este un dialog care parcurge aproximativ două milenii de dezbateri şi îndoieli ale omului cu privire la iniţiativa directă şi irevocabilă a lui Dumnezeu la adresa oamenilor. Din totdeauna creştini au trăit din lumina acestei Cărţi sfinte, sfinte şi sacre pentru că ei au considerat-o mereu inspirată de Dumnezeu. Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu pentru că este inspirată de către el, este expresia în cuvinte umane a Cuvântului său, pentru că el este cel care vorbeşte prin intermediul oamenilor. În nici un loc al Sfintei Scripturi nu găsim cuvântul lui Dumnezeu transmis în mod direct nouă oamenilor din zilele noastre, dar mereu ne este comunicat prin intermediul oamenilor şi mereu în limbajul uman.

     În acest curs de Introducere în Sfânta Scriptură vom încerca, împreună cu dumneavoastră, să descoperim diversele aspecte ale Sfintei Scripturi. Principalele teme care vor fi abordate şi care vor face scopul tratatului nostru sunt:

a.      Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, deci cuvânt divin (vom face un studiu asupra formării canonului biblic);

b.      Sfânta Scriptură este un cuvânt scris (vom vedea ce influenţă au avut limbile timpului respectiv la formarea canonului; limba aramaică, ebraică, greacă);

c.      Sfânta Scriptură este un cuvânt uman (vom vedea influenţa stilurilor literare în pasajele biblice);

d.      Sfânta Scriptură este un cuvânt transmis în viaţa unui popor (vom vedea izvoarele, formele, tradiţiile, etc.);

e.      Sfânta Scriptură s-a cristalizat pe fondul unui teritoriu şi pe fondul unei istorii bine determinate şi are rădăcinile bine ancorate în viaţa socială, economică şi politică a timpului (vom face un studiu asupra istoriei Vechiului Testament şi asupra geografiei lumii biblice);

f.       Sfânta Scriptură este un cuvânt fix (vom vedea canonul biblic propriu-zis);

g.      Sfânta Scriptură este un cuvânt inspirat  şi ca atare acest cuvânt este adevărat (vom face un studiu exegetic asupra Constituţiei dogmatice despre Revelaţia divină "Dei Verbum");

h.      Sfânta Scriptură este un cuvânt eclezial, pentru că este încredinţat unei Biserici (vom analiza impactul pe care l-a avut cuvântul divin asupra Bisericii primare);

i.       Sfânta Scriptură este un cuvânt care ne vorbeşte şi astăzi (vom vedea aplicarea cuvintelor biblice în situaţiile actuale, concrete ale vieţii) [2].

 

Note


[1] Titlul de Biblie "ta biblia" înseamnă literar "mici bucăţi" sau "cărţi". "Biblia" prin intermediul latinescului Biblia - ae s-a ajuns la cuvântul Biblie adică Cartea sfântă prin excelenţă.

[2] Cf. L. FANIN, Come leggere "Il libro", EMP, Padova 1993, 5.

 

 

 


 

ÇTop pf page

 

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 

 

Ó Marele Priorat al Romaniei al OSMTH